Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
44
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Pogledajte kroz tražilo da vidite 
subjekt.
Zum leæa može se koristiti da promjenite 
velièinu subjekta u tražilu.
1 Korištenje zum leæe (str.50)
4
Namjestite subjekt unutar okvira 
za automatski fokus i pritisnite 
okidaè do pola.
Sistem a automatsko fokusiranje radi. 
Pokazatelj fokusa ] pokaze se u trazilu kad 
je subjekt fokusiran.
Bljeskalica sama iskoci kad je to potrebno. 
(Rucno otVorite bljeskalicu kad je opcija 
postavljena na [Auto].)
1 Upravljanje gumbom okidaèa (str.45)
1 Subjekti koje je teško fokusirati (str.46)
1 Korištenje ugraðene bljeskalice (str.51)
1 Odabir podruèja fokusa (AF Point) (str.124)
5
Pritisnite okidaè do kraja
Snimili ste sliku.
Možete pogledati snimke na LCD monitoru i provjeriti kompoziciju, ekspoziciju i fokus prije 
snimanja. (str.148)
Pokazatelj fokusa