Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
46
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Mehanizam za autofokusiranje nije savrsen. Fokusiranje moze biti otezano kod sliejedcih 
uvjeta (a do f). Ovo takoder vrijedi i kod rucnog fokusa koristenjem pokazatelja fokusa ] 
u trazilu.
Ako subjekt ne mozete fokusirati automatski, namjersite polugu za odabir fokusa na \ 
i koristite rucni fokus na subjektu uz pomoc prigusenog polja u trazilu. (str.129)
(a)  Subjekti s izuzetno slabim kontrastom, kao na primjer bijeli zid u prostoru za fokus.
(b)  Subjekti koji ne odbijaju mnogo svjetlosti u prostoru za fokus.
(c)  Objekti koji se brzo krecu.
(d)  Jako odrazena svjetlost ili jako osvjetljenje straga (svijetla pozadina).
(e)  Ako su vodoravne ili okomite crte unutar podrucja za fokus.
(f)  Brojni subjekti u sredini i pozadini podrucja za fokus.
Subjekti koje je teško fokusirati
Subjekt mozda nije fokusiran cak i kada je ] (pokazatelj fokusa) prikazan ako vrijedi (f).