Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
47
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Odabir odgovarajucih opcija snimanja 
za scene
Kamera odabire i postavlja optimalnu opciju kad je I (Auto Picture) na izborniku opcija 
postavljeno na pokazatelj.
Odaberite = (Portret), s (Pejsaž), q (Makro), 
\ (Snimanje objekta u kretnji), . (Portret 
noæne scene), a (Bljeskalica ISKLJUÈENA), 
H (Scena) izbornikom opcija ako niste 
postigli željenu snimku.
Opcije su sljedeæe.
I (Automatska slika)
Bira automatski izmedu opcija za portret, pejsaž, makro i snimanje 
objekata u pokretu.
Za snimanje sa standardnim postavkama (normalna opcija) kad nema 
optimalne opcije snimanja.
=
(Portret)
Optimalna opcija za snimanje portreta.
s
(Pejsaž)
Ovisno o rasponu fokusa, naglasava obris i gustocu drveca i neba, 
i stvara svjetliju snimku.
q
(Macro)
Za snimanje cvijeæa i drugih malih objekata s male udaljenosti.
\
(Snimanje objekata 
u pokretu)
Omogucava snimanje ostrih snimaka objekata koji su u pokretu, 
kao na primjer sportskih dogadaja.
.
(Portret nocne scene)
Omogucava snimanje ljudi nasuprot nocnog pogleda ili u sumrak
a
(Bljeskalica iskljucena)
Bljeskalica je iskljuèena. Sve ostale postavke jednake su kao za 
normalne slike (I).
H (Scena)
Za odabir 8 scena snimanje ovisno o uvjetima snimanja.
Za . (Portret nooæne scene), brzina okidaèa je sporija u tamnim uvjetima, èak i ako se 
koristi bljeskalica. Da sprijeèite trešenje kamere, koristite funkciju redukcije trešenja 
kamere ili je monitirajte na stativ. 
Izbornik opcija