Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
48
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Odabirom 
H (Scene) ikone na izborniku, možete odabrati jednu od 8 scena snimanja.
1
Odaberite opciju snimanja na 
(Scena).
2
Pritisnite 
{ gumb.
Izbornik fukcija se pojavi. Ikona za trenutno 
odabranu opciju snimanja pojavi se na ekranu 
izbornika funkcija u 
H (Scene) opciji.
Odabir opcija snimanja
A (Noæna scena)
Za noæne scene. Koristite stativ da sprijeèite trešenje.
i (Surf i snijeg)
Za snimanje slika s svijetlim pozadinama kao što su plaže ili snježne 
planine.
B (Tekst)
Za snimanje teskta ili pisanja.
K (zalaska sunca)
Za snimanje predivnih boja sumraka ili izlaska sunca.
C (Djeca)
Za snimanje djece u pokretu.
Postiže zdravu i svjetlu boju kože.
E (Ljubimac) 
Za snimanje ljubimaca u pokretu.
D (svijeæa)
Za snimanje uz svijetlo svijeæa.
E (muzeja)
Za snimanje u prostorima gjde je zabranjeno korištenje bljeskalice.
Bljeskalica je iskljuèena u opcijama 
A (noæne scene), K (zalaska sunca), 
D (svijeæa) 
E (muzeja). Da sprijeèite trešenje kamere, koristite funkciju redukcije trešenja kamere 
ili montirajte kameru na stativ.
Kako da odaberete scenu snimanja
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn