Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
49
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Pritisnite 
4 gumb.
Paleta opcija se pojavi.
4
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mnop) odaberite 
opciju scene.
Ako odaberete opciju ljubimca, možete 
okrenuti e-izbornik da odaberete psa ili maèku. 
Funkcija je ista, bez obzira na to koju ikonu 
odaberete.
5
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran se vrati na izbornik funkcija.
6
Pritisnite 
{ gumb.
Kamera je spremna za snimanje.
Night Scene
OK
OK
OK
OK
Used for night scenes.
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
Use a tripod, etc. to
prevent shaking.
prevent shaking.
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
prevent shaking.
For capturing moving
For capturing moving
pets
pets
For capturing moving
pets
Pet
OK
OK
OK
OK