Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
51
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Korištenje ugraðene bljeskalice
Korsitite ovaj postupak za snimanje pri malo svjetla ili osvljetljenja u pozadini ili kad zelite 
rucno ukljuciti ugradenu bljeskalicu.
Optimalna daljina za ugradenu bljeskalicu je 0.7 metara do 4 metra od subjekta. Ekpozicija 
se ne moze pravilno kontrolirati i snimka moze biti visestruka ako bljeskalicu koristite na 
manje od 0.7 metara. (Ova udaljenost ovisi o leci koju koristite i osjetljivosti koju ste odabrali.) 
(str.152)
1
Pritisnite 
{ gumb.
Fn izbornik se pojavi.
g
Automatsko paljenje 
bljeskalice
Kamera automatski odreðuje okolno svijetlo i ugrašena bljeskalica 
iskoèi. Bljeskalica iskoèi i automatski opali prema potrebi, kao kod brzine 
okidaèa ili kod uvjeta s osvjetljenjem u pozadini. (Bljeskalica neæe 
iskoèiti ako kamera procjeni da korištenje bljeskalice nije potrebno.)
h
Rucno paljenje 
bljeskalice
Opali bljeskalicu rucno. Bljeskalica opali ako je otvorena, ali ne opali 
ako je zatvorena.
i
Automatska 
bljeskalica+Redukcija 
crveog oka
Upali svjetlo za redukciju crvenog oka prije automatske bljeskalice.
j
Rucna 
bljeskalica+redukcija 
crvenog oka
Ruèno opali bljeskalicu. Upali svjetlo za redukciju crvenog oka prije 
bljeskalice.
Rucno koristenmje bljeskalice (bljeskalica ukljucena) se korisiti bez obzira na postavke 
bljeskalice ako pritisnete K gumb da rucno otvorite bljeskalicu.
Biranje opcija bljeskalice
Kompatibilnost ugradene bljeskalice i leca
Vinjetiranje (tamni kutevi snimke sbog nedostatka svjetla) moze se pojaviti ovisno o 
leci koja se koristi i uvjetima snimanja. Preporucamo probno snimanje da to potvrdite.
1 DA, D FA, FA J, FA i F leæe kompatibilne s ugraðenom bljeskalicom (str.154)
• Kod koristenja ugradene bljeskalice, skinite poklopac lece prije snimanja.
• Ugradena bljeskalica u potpunosti opali kod leca koje nemaju funkciju za 
namjestanje ptvora prstena lece na s (Automatski).
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn