Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
52
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè 
(
n).
Izbornik opcija za bljeskalicu se pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite opciju 
bljeskalice.
4
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera se vrati na ekran izbornika funkcija.
5
Pritisnite 
{ gumb.
Kamera je spremna za snimanje.
1
Namjestite biraè opcija na 
HI=q, ili ..
2
Pritisnite okidaè do pola.
Ugradena bljeskalica iskoci ako je to potrebno 
i pocne se puniti. Kad je bljeskalica spremna, 
b se pojavi na LCD monitoru i trazilu. 
(str.17, str.20, str.22)
Kad je biraè opcija namjesten na e, b, c, a 
ili p, 
g i i su sive boje i ne mogu se 
odabrati.
Korištenje automatskog paljenja 
gi 
(Automatsko ukljuèivanje bljeskalice)
Bljeksalica je iskljuèena kod 
A (noæne scene), K (sumraka), 
D (svijeæe) ili E (muzeja) 
H (Scene) opciji.
Promjenite opciju s automatskog na ruèno paljenje bljeskalice (bljeskalica UKLJUÈENA) 
pritiskom na K gumb dok je ugraðena bljeskalica otvorena. Ako je automatsko paljenje 
odabrano, E se pojavi na LCD monitoru.
Auto discharge
Auto discharge
Auto discharge
Flash Mode
Flash Mode
Flash Mode
OK
OK
OK
OK