Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
53
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Pritisnite okidaè do kraja.
Snimili ste sliku.
4
Pritisnite podrucje prikazano na 
slici da zaklopite bljeskalicu.
1
Pritisnite K gumb.
Ugraðena bljeskalica iskoèi i pocinje se puniti. 
Ruèno paljenje bljeskalice (bljeskalica 
UKLJUÈENA) se koristi bez obzira na opcije 
bljeskalice. Kad je bljeskalica spremna, 
pojavi se na LCD monitoru i na tražilu. 
(str.17, str.20, str.22)
2
Pritisnite okidaè do kraja.
Bljeskalica opali i kamera snima.
3
Britisnite bljeskalicu da je zatvorite.
Ruèno korištenje bljeskalice (Bljeskalica ukljucena) 
h
j
Kad je opcija bljeskalice na 
g ili i i otborite 
bljeskalicu, moete promjeniti opciju s 
automatskog paljenja i ruènog paljenja 
(Bljekalica UKLJUÈENA) pritiskom na K 
gumb pod ovim uvjetima.
• Opcija snimanja je na I, =, s, q, \, 
ili ..
H opcija je na i, B, C, ili E.