Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
56
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
2
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè 
(
m).
Ekran s opcijama uzastopnog snimanja 
se pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
op) odaberite j.
4
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera se vrati na ekran izbornika funkcija.
5
Pritisnite 
{ gumb.
Kamera je spremna za snimanje.
6
Pritisnite okidaè do pola.
Sistem a automatsko fokusiranje radi. Pokazatelj fokusa ] pokaze se u trazilu kad je 
subjekt fokusiran.
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Single frame shooting
Single frame shooting
Single frame shooting
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Continuous shooting
Continuous shooting
Continuous shooting