Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
57
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
7
Pritisnite okidaè do kraja.
Snimke se snimaju uzastopno sve dok je pritisnut okidac. Maknite prst s okidaca da 
prestanete snimati.
Uzastopno snimanje ostaje odabrano i kad iskljucite kameru. Ponovo odaberite Fn 
izbornik i namjestite 9 (Jednu snimku) da iskljucite uzastopno snimanje.
Ova kamera ima dvije vrste odgodenog snimanja: g i 
Z.
1
Montirajte kameru na stativ.
Odaberite [No. cnt shtng rcd im] u [Recordable Image No.] na [A Custom Setting] 
izborniku. Broj preostalih uzastopnih snimki (s prostorom izmedu njih) je prikazan kad 
okidaè pritisnete do pola. (str.102)
• Fokus se namješta svaki put kad okidaè opali ako je [AF Mode] u [A Rec. Mode] 
namještena l (Jednu snimku). (str.123)
• Fokus je stalno aktivan kad je opcija namjestena na e, b, c ili a i [AF Mode] u 
[A Rec. Mode] namještena na k (Uzastopne snimke), ili kad je opcija snimanja 
namjestena na 
\ (snimanje objekta u pokretu), kad je opcija 
H na C (djeca) ili 
E (ljubimci). Uzmite u obzir èinjenicu da æe okidaè okinuti i kad fokus nije kompletan.
• Okidac se ne moze okinuti sve dok bljeskalica nije napunjena, ako koristite ugradenu 
bljeskalicu. Koristite rucne funkcije da omogucite okidanje prije nego je ugradena 
bljeskalica spremna. (str.151)
Snimanje s odgodom
g
Okidac se okinuti nakon oko 12 sekundi. Koristite ovu opciju da i snimatelj bude na snimci.
Z
Ogledalo iskoèi èim pritisnete okidaè. Okidaè okine nakon otprilike 2 sekunde. Koristite ovu 
opciju da izbjegnete trešenje kamere kod pritiskanja okidaèa.