Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
4
ZA SIGURNO KORIŠTENJE VAŠE KAMERE .................................................. 1
O KAMERI ......................................................................................................... 1
UPOZORENJA ZA KORISTENJE BATERIJE................................................... 2
Pažnja kod rukovanja ........................................................................................ 2
Sadržaj............................................................................................................... 4
Sadržaj uputa za korištenje ............................................................................... 9
Prije korištenja kamere
11
r Osobine kamere...................................................................................... 12
Provjera sadržaja paketa........................................................................................ 13
Nazivi dijelova ......................................................................................................... 14
Kamera ............................................................................................................ 14
LCD monitor indikatori ..................................................................................... 16
Indikatori trazila................................................................................................ 20
indikatori LCD izbornika ................................................................................... 22
Poèetak korištenja
23
Stavljanje rucke ...................................................................................................... 24
Umetanje baterije.................................................................................................... 25
Baterije............................................................................................................. 26
Pokazivaè stanja baterije ................................................................................. 27
Procjena kapaciteta snimki i vrijeme pregleda (nove baterije)......................... 27
Korištenje adaptera za struju (dodatna oprema) ............................................. 28
Umetanje/vaðenje SD memorijske kartice............................................................ 29
Snimljeni pikseli i stupanj kvalitete................................................................... 31
Ukljuèivanje i iskljuèivanje kamere....................................................................... 32
Pocetni odabir......................................................................................................... 33
Odabir standardnog jezika ............................................................................... 33
Biranje datuma i sata ....................................................................................... 35
Stavljanje lece ......................................................................................................... 37
Namjestanje dioptrije trazila .................................................................................. 39
Sadržaj