Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
59
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
4
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
op) odaberite g ili Z.
5
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera se vrati na ekran izbornika funkcija.
6
Pritisnite 
{ gumb.
Kamera je spremna za snimanje.
7
Provjerite u trazilu da je subjekt 
koji snimate unutar okvira i 
pritisnite okidac do pola.
Pokazatelj fokusa ] pojavise kad je subjekt 
fokusiran.
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Self-Timer (12 secs)
Self-Timer (12 secs)
Self-Timer (12 secs)