Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
60
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
8
Pritisnite okidaè do kraja
Za g, lampica za odgodu snimanja poèinje 
polako svjetliti i tada brzo zasvjetli 2 sekunde 
baš prije nego okidaè okine. Èuje se signal i 
ubrza se svjetlo žaruljice. Okidaè æe okinuti za 
oko 12 sekundi nakon sto ga pritisnete do kraja.
Za 
Z, okidaè æe okinuti za oko 2 sekundi 
nakon sto ga pritisnete do kraja. 
9
Iskljucite kameru nakon snimanja.
Iduci puta kad ukljucite kameru, odgodeno 
snimanje vise nije ukljuceno i kamera je 
vracena na pojedinacno snimanje.
• Možete isljuèiti zvuèni signal kamere str.166
• Ako svjetlo ude u trazilo, to moze utjecati na ekspoziciju. Pricvrstite prilozeni poklopac 
za trazilo ili koristite funkciju za zakljucavanje AE. (str.144). (Ignorirajte svjetlo koje ulazi 
u trazilo ako je opcija ekspozicije namjestena na a (rucno) (str.140).)
• Za dodatnu opremu, kao što je ME poklopac tražila, prvi skinite F
O
 okular tako da ga 
pritisnete s jedne strane i onda ga povuèete prema sebi.
Skidanje okulara F
O
Stavljanje ME poklopca trazila