Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
61
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Okidaè možete pritisnuti i pomoæu opcionalnog daljinskog upravljaèa. Možete odabrati izmeðu 
h (daljinskog upravljanja) i i (odgode od 3 sekunde) za snimanje daljinskim upravljaèem.
1
Montirajte kameru na stativ.
2
Pritisnite 
{ gumb.
Fn izbornik se pojavi.
Snimanje daljinskim upravljaèem 
(Daljinski upravljaè F: u slobodnoj prodaji)
h
Okidac ce okinuti cim pritisnete gumb okidaca na daljinskom upravljacu.
i
Okidac ce okinuti oko 3 sekunde nakon pritiskanja okidaèa na daljinskom upravljaèu.
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn