Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
62
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
m).
Izbornik za opcije uzastopnog snimanja 
se pojavi.
4
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
op) odaberite h ili i.
Lampica za odgodeno snimanje ce zasvjetliti 
da znate da je kamera u stanju cekanja za 
upravljanje daljinski upravljac.
5
Pritisnite 
4 gumb.
Kamera se vrati na ekran izbornika funkcija.
6
Pritisnite 
{ gumb.
Kamera je spremna za snimanje.
7
Pritisnite okidaè do pola.
Sistem a automatsko fokusiranje radi. Pokazatelj fokusa ] pokaze se u trazilu kad je 
subjekt fokusiran.
• Ne mozete fokusirati daljinskim upravljacem dok su u funkciji standardne postavke. 
Prvo fokusirajte subjekt i tek onda koristite daljinski upravljac. Mozete staviti 
[AF in remote control] na [On] kod rucnog odabira funkcija. (str.103)
• Kod korištenja daljinskog upravljaèa, bljeskalica ne iskoèi sama ni kad je namještena 
da se 
g (automatski upali). Ruèno otvorite bljeskalicu prije snimanja. (str.53)
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Remote Control Unit
Remote Control Unit
Remote Control Unit