Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
66
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
2
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
op).
o : Pojavi se prethodna snimka.
p : Pojavi se sljedeæa snimka.
Mozete okrenuti snimke po 90°suprotno smjeru kazaljke na satu. Tako je lakse pregeldati 
okomite snimke.
1
Pritisnite Q gumb nakon što 
snimite snimku.
Posljednja snimljena snimka (snimka s 
najvecim brojem dokumenta) prikazana je na 
LCD monitoru.
2
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
n).
Snimka se okrene za
 
90°suprotno smjeru 
kazaljke na satu svaki put kad pritisnete 
gumb.
Okretanje snimki
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK