Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
67
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Pritisnite 
4 gumb.
Informacija o okretanju snimke je sacuvana.
Snimke možete poveæati do 12 puta kod pregleda.
1
Pritisnite Q gumb i pomoæu 
èetverosmjernog upravljaèa (
op
odaberite snimku.
Posljednja snimljena snimka (snimka s 
najveæim brojem dokumenta) biti æe prva 
prikazana na LCD monitoru.
Uveæanje pregleda snimki
100-0046
100-0046
100-0046