Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
5
Osnovne operacije
41
Osnovne operacije snimanja ................................................................................. 42
Drzanje kamere ............................................................................................... 42
Dozvolite kameri da odabere optimalne postavke ........................................... 43
Odabir odgovarajucih opcija snimanja za  scene................................................ 47
Odabir opcija snimanja .................................................................................... 48
Korištenje zum leæe ................................................................................................ 50
Korištenje ugraðene bljeskalice............................................................................ 51
Ostale opcije snimanja........................................................................................... 55
Uzastopno snimanje ........................................................................................ 55
Snimanje s odgodom ....................................................................................... 57
Snimanje daljinskim upravljaèem (Daljinski upravljaè F: u slobodnoj prodaji) . 61
Korištenje funkcije ogledala za spreèavanje trešenja kamere ......................... 64
Pregled snimki ........................................................................................................ 65
Pregled snimki ................................................................................................. 65
Uveæanje pregleda snimki................................................................................ 67
Prikaz devet snimki .......................................................................................... 68
Projekcija ......................................................................................................... 70
Spajanje kamere na AV opremu ............................................................................ 72
Mjenjanje snimki filterima ...................................................................................... 73
Brisanje snimki ....................................................................................................... 76
Brisanje pojedinacne snimke ........................................................................... 76
Brisanje svih snimki ......................................................................................... 77
Brisanje odabranih snimki (s prikaza devet snimki) ......................................... 78
Zastita snimki od brisanje (Zastita) .................................................................. 80
Odabir postavki stampanja (DPOF) ...................................................................... 82
Štampanje pojedinaènih snimki ....................................................................... 82
Postavke za sve snimke .................................................................................. 83
Stampanje pomocu PictBridge-a .......................................................................... 85
Odabir [Transfer Mode].................................................................................... 86
Spajanje kamere i stampaca ........................................................................... 87
Stampanje pojedinacnim snimaka ................................................................... 88
Stampanje svih snimki ..................................................................................... 90
Stampanje snimki pomocu DPOF postavki ..................................................... 92
Iskopèavanje USB žice .................................................................................... 92