Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
68
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
2
Okrenite e-izbornik na desno 
(prema 
y).
Snimka se poveæa na svakom urezu i može se 
poveæati ukupno do 12 puta. Okrenite na lijevo 
(prema f) da se vratite.
Pritisnite 
4 gumb da se vratite na pocetnu 
velièinu.
Da vratite poveæani pogled na [Histogram] 
prikaz, [Detailed Information] prikaz i [No info. 
Display] (samo snimka) na normalnu velièinu, 
pritisnite 
4 gumb.
Da promjenite na [No info. Display] u poveæanom pogledu, pritisnite M gumb.
Da promjenite podruèje prikaza, pritisnite èetverosmjerni upravljaè (
mnop) 
u poveæanom pogledu.
Mozete prikazati devet snimki istovremeno na LCD monitoru.
Prva mjera na e-izborniku je 1.2 puta. To možete promjeniti [Mag to Strt Zm Plybk] u 
[A Custom] izborniku. (str.103)
Prikaz devet snimki
2 0
.
×2 0
.
×