Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
71
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Pritisnite èetverosmjerni upravljaè 
(
p).
Ekran za poceatk je prikazan i poce projekcija.
Pritisnite bilo koji gumb da zaustavite 
projekciju.
Pritisnite okidaè ili Q gumb ili pomaknite 
gumb na pregled (|) ili okrenite biraè opcija 
na snimanje.
Odredite vrijeme trajanja projekcije na [Q Playback] izborniku ili zapoènite prijekciju s 
[Q Playback] izbornika. (str.164)
Start
Start
Start