Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
76
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Brisanje snimki
Mozete brisati snimke jednu po jednu.
1
Pritisnite Q gumb i pomoæu 
èetverosmjernog upravljaèa (
op
odaberite snimku za brisanje.
2
Pritisnite i gumb.
Ekran brisanja se prikaže.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
m) odaberite [Delete].
4
Pritisnite 
4 gumb.
Snimka je obrisana.
Brisanje pojedinacne snimke
• Obrisane snimke ne mogu se povratiti.
• Sacuvane snimke ne mogu biti obrisane.
100-0046
100-0046
100-0046
Delete
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
OK
Cancel
All images
All images
All images