Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
77
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Mozete obrisati sve snimke istovremeno
1
Pritisnite Q gumb.
2
Pritisnite i gumb dva puta.
Ekran za brisanje svega se pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
m) odaberite 
[Delete All].
4
Pritisnite 
4 gumb.
Sve snimke su obrisane.
Brisanje svih snimki
• Obrisane snimke ne mogu se povratiti.
• Sacuvane snimke ne mogu biti obrisane.
Delete All
Delete All
Cancel
Cancel
Delete All
OK
OK
OK
OK
Cancel
Delete all images
Delete all images
on memory card?
on memory card?
Delete all images
on memory card?