Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
6
Izbornik
93
Koristenje funkcija gumbi...................................................................................... 94
Opcija snimanja ............................................................................................... 94
Opcija pregleda................................................................................................ 96
Koristenje izbornika ............................................................................................... 98
Kako upravljati izbornikom ............................................................................... 98
[A Rec. Mode] Odabir postavki izbornika..................................................... 100
[Q Playback] Odabir postavki izbornika....................................................... 100
[H Set-up] Odabir postavki izbornika ............................................................ 101
[A Custom Setting] Postavke izbornika......................................................... 102
Korištenje Fn izbornika ........................................................................................ 104
Opcija snimanja ............................................................................................. 104
Opcija pregleda.............................................................................................. 105
Korištenje izbornika opcija .................................................................................. 106
Uputstva funkcija
109
Odreðivanje broja snimljenih piksela i stupnja kvalitete .................................. 110
Odreðivanje tona snimke ............................................................................... 110
Odreðivanje broja snimljenih piksela ............................................................. 111
Odreðivanje stupnja kvalitete......................................................................... 112
Odreðivanje gustoæe/Oštrine/Kontrasta ......................................................... 113
Odreðivanje balansa bijelog .......................................................................... 114
Biranje osjetljivosti ......................................................................................... 117
Odreðivanje prostora boje ............................................................................. 119
Fokusiranje............................................................................................................ 120
Korištenje autofokusa .................................................................................... 120
Biranje AF opcija............................................................................................ 123
Odabir podruèja fokusa (AF Point) ................................................................ 124
Ispravljanje fokusa (Focus Lock) ................................................................... 126
Ruèno namještanje fokusa (Ruèni fokus) ...................................................... 128
Namještanje ekspozicije ...................................................................................... 130
Utjecaj otvora blende i brzine okidaèa ........................................................... 130
Biranje metode mjerenja ................................................................................ 132
Promjena opcija ekspozicije .......................................................................... 134
Namještanje ekspozicije ................................................................................ 143
Promjena ekspozicije i snimanje (Auto Bracket)............................................ 145
Provjera kompozicije, ekspozicije i fokusa prije snimanja............................... 148
Prikaz pregleda .............................................................................................. 148
Odabir metode pregleda ................................................................................ 149