Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
78
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Mozete odabrati vise snimki s prikaza devet snimki istovremeno.
1
Pritisnite Q gumb.
Posljednja snimljena snimka (snimka s 
najveæim brojem dokumenta) biti æe prva 
prikazana na LCD monitoru.
2
Okrenite e-izbornik na lijevo 
(prema 
f).
Devet malih snimki je prikazano.
Brisanje odabranih snimki 
(s prikaza devet snimki)
• Obrisane snimke ne mogu se povratiti.
• Sacuvane snimke ne mogu biti obrisane.
• Samo snimke u istoj datoteci mogu biti odabrane istovremeno.
100-0046
100-0046
100-0046
100-0046
Select&Delete