Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
79
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Pritisnite i gumb.
9 Okvir s epojavi na ekranu.
4
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mnop) pomaknite 
se do snimki koje želite obrisati 
i pritisnite 
4 gumb.
Snimka je odabrana i O se prikaze.
Pritisnite 
{ gumb da odaberete snimke. 
(Odabir snimki moze potrajati, ovisno o 
ukupnom broju snimki).
5
Pritinsite i gumb.
Ekran za potvrdu brisanja se pokaze.
6
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
m) odaberite 
[Select & Delete].
7
Pritisnite 
4 gumb.
Odabrane snimke su obrisane.
OK
Delete
Select&Delete
OK
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
All selected
All selected
images are deleted
images are deleted
All selected
images are deleted