Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
82
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
Odabir postavki stampanja (DPOF)
Mozete naruciti tradicionalne fotografije tako da odnesete CD memorijsu karticu sa 
snimkama u foto studio.
DPOF (format za narudzbu stampanja digitalnih snimki) postavke omogucavaju da odredite 
broj primjeraka ili dodate datum na snimke.
Odaberite ove postavke za svaku snimku.
1
Pritisnite Q gumb i pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op
odaberite snimku koju želite da bude prva.
2
Pritisnite 
{ gumb.
Fn izbornik se pojavi.
3
Pritisnite èetverosmjerni 
upravljaè (
m).
DPOF ekran se pojavi.
Ako su DPOF postavke vec odabrane za 
snimku, raniji broj primjeraka i opcije datuma 
(O (ukljucene) or P (iskljucene)) biti ce 
prikazane.
DPOF opcije ne mogu se primjeniti na izvorne snimke.
Štampanje pojedinaènih snimki
Primjerci
Odaberite broj primjeraka. Mozete stampati do 99 primjeraka.
Datum
Odredite želite li ili ne datum prikazan na slikama.
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
00
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
All images
All images
OK
All images
Date