Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
83
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
4
Pomoæu èetverosmjernog upravljaèa (
op) odaberite broj 
primjeraka i pritisnite èetverosmjerni upravljaè. (
n).
Okvir se pomakne na [Date].
5
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
op) odaberite želite 
li umetnuti datum (O) ili ne (P).
O : Datum ce biti umetnut.
P : Datum nece biti umetnut.
6
Pritisnite 
4 gumb.
DPOF postavke su sacuvane i kamera ze vraca na pregled
1
Pritisnite 
{ gomb kod pregleda.
Fn izbornik se pojavi.
Ovisno o stampacu ili opremi za stampanje u foto studiju, datum mozda nece biti na 
snimci cak i ako odaberete DPOF postavku.
Da otkazete DPOF postavke, odaberite broj primjeraka na [00] u koraku 4 i pritisnite 
4 gumb.
Postavke za sve snimke
All images
All images
All images
Date
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
01
Copies
OK
OK
OK
OK
OK
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn