Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
87
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
5
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mn) odaberite 
[PictBridge].
6
Pritisnite 
4 gumb.
Opcija je promjenjena.
7
Pritisnite 
3 gumb.
1
Iskljuèite kameru.
2
Spojite kameru na PictBridge kompatibilni stampac pomocu 
prilozene USB zice.
PictBridge logotip je prikazan na PictBridge kompatibilnim stampacima.
Spajanje kamere i stampaca
NTSC
P C
P C - F
Brightness Level
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #
0
OK
OK
Cancel
PictBridge