Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
7
Korištenje ugraðene bljeskalice.......................................................................... 150
Kompenzacija bljeksalice............................................................................... 150
Kako omoguæiti snimanje dok se bljeskaliica puni ......................................... 151
Karakteristite bljeskalice u svakoj od opcija ekspozicije ................................ 151
Udaljenost i otvor blende kod korištenja ugrašene bljeskalice ...................... 152
DA, D FA, FA J, FA i F leæe kompatibilne s ugraðenom bljeskalicom ........... 154
Korištenje vanjske bljeskalice ........................................................................ 156
Postavke za vrijeme prikaza ................................................................................ 163
Promjena metode prikaza ............................................................................. 163
Biranje postavki projekcije ............................................................................. 164
Postavke kamere .................................................................................................. 165
Formatiranje SD Memorijske Kartice ............................................................. 165
Ukljuèivanje i iskljuèivanje zvuka ................................................................... 166
Promjena datuma i sata i naèina prikaza ....................................................... 166
Biranje svjetskog vremena............................................................................. 167
Odabir jezika prikaza ..................................................................................... 170
Ukljuèivanje i iskljuèivanje vodièa .................................................................. 170
Promjena Svjetlosti LCD monitora ................................................................. 171
Biranje video izlaza ........................................................................................ 171
Namještanje automatskog iskljuèivanja ......................................................... 172
Odabir naziva datoteke .................................................................................. 172
Resetiranje broja dokumenta ......................................................................... 173
Odabir trenutnog pregleda i digitalnog pregleda............................................ 173
Resetiranje na standardne postavke .................................................................. 175
Resetiranje izbornika opcija za snimanje/pregled/postavke .......................... 175
Resetiranje ruènih funkcija izbornika ............................................................. 176