Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
88
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Ukljuèite štampaè.
4
Nakon sto se stampac zagrije, 
ukljucite kameru.
PictBridge izbornik se pojavi.
1
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
mn) odaberite 
[Print One] na PictBridge 
izborniku.
2
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran štampanja jedne snimke se pojavi.
3
Pomoæu èetverosmjernog 
upravljaèa (
op) odaberite snimku 
koju želite štampati.
PictBridge izbornik nije prikazan ako je [Transfer Mode] namjesten na [PC] ili [PC-F].
Stampanje pojedinacnim snimaka
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode
Print One
Print All
DPOF AUTOPRINT
OK
OK
OK
OK
Select printing mode
Select printing mode
Select printing mode
Date
Date
1
Copies
Copies
Date
OK
1
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
Print
Print
Date
Date
Print this image
Print this image
Print
Date
Print this image