Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
91
3
O
s
n
o
vne
 ope
raci
je
3
Odaberite broj primjeraka i želite 
li umetnuti datum ili ne.
Broj snimki i opcije datuma koje odaberete 
primjenjene su na sve snimke.
Pogledajte Korake 4 i 5 “Stampanje 
pojedinacnim snimaka” (str.89) za detalje 
kako da odaberete postavke.
4
Pritisnite 
4 gumb.
Ekran za potvrdu postavki štampanja se pojavi.
Pogledajte Korake 7 i 11 na “Stampanje pojedinacnim snimaka” (str.89 i 90) za detalje 
kako da odaberete postavke.
5
Pritisnite 
4 gumb na ekranu potvrde postavki štampanja.
Sve snimke se štampaju ovisno o postavkama.
Pritisnite 
3 gumb da otkažete štampanje.
Date
Date
1
28
28
Copies
Copies
Total
Total
Date
OK
1
28
Copies
Total
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
Print
Print
Date
Date
Print all images
Print all images
Print
Date
Print all images