Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
94
4
Izb
o
rnik
Koristenje funkcija gumbi
Prikazane su funkcije gumbi koje se koriste kod snimanja.
1
Gumb okidaèa
Pritisnite za snimanje. (str.45)
2
Glavni gumb
Pomaknite da ukljuèite ili iskljuèite kameru (str.32) i da potvrdite dubinu polja (Pregled) 
(str.148).
3
Gumb za otkljuèavanje leæe
Pritisnite da skinete lecu. (str.38)
Opcija snimanja
2
3
1
5
6
7
8
9
4
0
a
b
c
d
e