Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
95
4
Izb
o
rnik
4
Poluga za odabir fokusa
Promjenite s automatskog fokusa na (str.120) ruèni fokus (str.128).
5
Izbor opcija snimanja
Mjenja opcije snimanja. (str.106)
6
K gumb
Pritisnite da otvorite ugradenu bljeskalicu. (str.51)
7
3 gumb
Prikazuje [A Rec. Mode] izbornik (str.100). Zatim pritisnite èetverosmjerni upravljaè 
(
p) da prikažete [Q Playback] izbornik (str.100), [H Set-up] izbornik (str.101) 
i [A Custom] izbornik. (str.102)
8
M gumb
Pritisnite da prikazete informacije o snimanju na LCD monitoru.(str.17)
9
Q gumb
Mjenja opciju na pregled snimki. (str.65)
0
mc gumb
Pritisnite da odredite otvor blende i EVkompenzaciju. (str.138, str.143)
a
L gumb
Odredite ekspoziciju prije snimanja. (str.144)
Automatski odreðuje ekpoziciju pri a (Ruènoj) opciji. (str.142)
b
e-izbornik
Odreðuje brzinu okidaèa, otvor blende i EV kompenzaciju.
(str.136, str.138, str.143)
c
4 gumb
Potvrdite odabir izbornika ili ekrana za pregled.
d
Èetverosmjerni upravljaè (
mnop)
Koristite ga da pomakente pokazatelj ili promjenite odabir u izborniku ili Fn izborniku.
e
{ gumb
Pritisnite da prikažete Fn izbornik. Pritisnite èetverosmjerni izbornik da (
mnop) 
odredite operaciju koja slijedi. (str.104)