Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
96
4
Izb
o
rnik
Opisane su funkcije gumbi kod pregleda snimki.
1
Gumb okidaèa
Pritisnite da promjenite na snimanje.
2
Glavni gumb
Pomaknite da ukljucite ili isljucite kameru. (str.32)
3
3 gumb
Pritisnite da prikažete [Q Playback] izbornik (str.100). Zatim pritisnite cetverosmjerni 
upravljac (
op) da prikazete[H Set-up] izbornik (str.101), [A Custom] izbornnik 
(str.102) i [A Rec. Mode] izbornik (str.100).
4
i gumb
Pritisnite da obrisete snimke. (str.76)
Opcija pregleda
2
3
1
4
5
6
7
0
a
8
9