Pentax K110D Operating Guide (hr)

Download
97
4
Izb
o
rnik
5
M gumb
Pritisnite da prikazete informacije o snimanju na LCD monitoru.(str.18)
6
Q gumb
Pritisnite da promjenite na snimanje.
7
Z gumb
Pritisnite da zastitite snimke od slucajnog brisanja. (str.80)
8
e-izbornik
Za poveæanje snimke (str.67) ili prikaz devet snimki istovremeno (str.68).
9
4 gumb
Potvrdite odabir izbornika ili ekrana za pregled.
0
Èetverosmjerni upravljaè (
mnop)
Koristite da pomaknete pokazivaè ili promjenite odabir u izborniku, FN izborniku, 
ili ekranu za pregled.
a
{ gumb
Pritisnite da prikažete Fn izbornik. Pritisnite èetverosmjernni izbornik da (
mop) 
odredite operaciju koja slijedi. (str.96)