Pentax k-x Operating Guide (lv)

Download
321
Pieliku
m
s
11
Tehniskie raksturlielumi
Aptuvenais kadru skaits
Veids
TTL autofokuss, auto-ekspozîcija SLR digitâlâ fotokamera 
ar iebûvçtu ievelkamu P-TTL zibspuldzi
Efektîvie pikseïi
Apmçram 12.4 megapikseïu
Sensors
Kopçjais pikseïu skaits - aptuveni 12,9 megapikseïi, 
CMOS ar sâkotnçjo krâsu filtru
Ierakstâmie 
pikseïi
Fotoattçls: E (RAW/JPEG: 4288×2848 pikseïi), 
J (3936×2624 pikseïi), P (3072×2048 pikseïi), 
i (1728×1152 pikseïi)
Videofragments: X (1280×720 pikseïi), Y (640×416 pikseïi)
Jutîba
(Standarta 
izejas jûtîba)
Auto, Manuâlais (ISO 200 lîdz 6400 (EV pakâpes var iestatît 
uz 1 EV, 1/3 EV vai 1/2 EV))
Faila formâts
RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.21), DCF 2.0 saskaòots, DPOF 
savietojams, Print Image Matching III savietojams, RAW+JPEG 
vienlaicîgai uzòemšanai savietojams, Movie: AVI
JPEG kvalitâte
C (Vislabâkâ), D (Labâka), un E (Laba)
Saglabâšanas 
mçdijs
SD atmiòas karte, SDHC atmiòas karte
Ierakstâmie 
pikseïi
Faila 
Formâts/
JPEG 
Kvalitâte
SD atmiòas kartes kapacitâte
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB 256 MB 128 MB
E
4288×2848
| (PEF)
194
98
48
24
12
6
| (DNG)
192
98
48
24
12
6
E
4288×2848
C
553
281
138
69
35
17
D
973
495
244
122
61
31
E
1915
975
479
239
120
61
J
3936×2624
C
652
332
163
81
41
21
D
1149
585
289
144
72
37
E
2234
1138
564
282
142
73
P
3072×2048
C
1068
543
267
133
67
34
D
1856
945
468
234
118
60
E
3549
1807
902
450
227
116
i
1728×1152
C
3176
1617
805
402
203
104
D
5485
2793
1373
686
346
177
E
10057
5121
2518
1258
634
325
K-x_OPM.book  Page 321  Thursday, September 24, 2009  4:00 PM