Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
168
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
• Kai fotografuojant operacijos atliktos, nufotografuotos nuotraukos 
išsaugomos Multi-exposure, kai išeinama.
- Q mygtukas, 
3 mygtukas, keturiø krypèiø selektorius (234), 
ar M mygtukas yra nuspaustas 
- kai pasuktas režimo išrinkimo diskas 
- kai nustatytas automatinis ekspozicijos breketingas 
• Fotografuojant Multi-exposure režimu, nuadojantis Live View, pusiau 
permatoma nuotrauka rodoma.
K-r_OPM_LIT.book  Page 168  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM