Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
169
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Vaizdø fotografavimas naudojant 
skaitmeninius filtrus
Galite naudoti filtrus.
Galima pasirinkti filtrus.
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
Toy Camera 
(Žaislinis 
fotoaparatas)
Naudojamas vaizdø 
fotografavimui lyg atrodytu, 
kad juos fotografuojate 
žaisliniu aparatu.
Šešëlio lygis: +1 iki +3
Dëmë: +1 iki +3
Tone Break (Tono Lûžis): 
Red (Raudona)/Green/Mëlyna/
Geltona
Retro
Yra naudojamas vaizdø 
fotografavimui, kad 
nuotraukos atrodytø lyg 
senos fotografijos.
Tonavimas: -3 iki +3
Kadro kompozicija: Neutralus/
Plonas/Vidutiniškai/Storas
High Contrast 
(Didelis 
kontrastas)
Naudojamas vaizdø 
fotografavimui su dideliu 
kontrastu.
+1 iki +5
Extract Color 
(Spalvø 
išplëtimas)
Naudojamas specifinës 
spalvos išplëtimui ir vaizdo 
fotografavimui juodai ir baltai. 
Išgauta spalva 1: 
Red (Raudona)/Magenta 
(Rausvai raudona)/Mëlyna/
Cyan (Žalsvai mëlyna)/
Green/Geltona
Iššgaunamos spalvos lygis 1: 
-2 iki +2
Išgauta spalva 2: 
Red (Raudona)/Magenta 
(Rausvai raudona)/Mëlyna/
Cyan (Žalsvai mëlyna)/Green/
Geltona/OFF (IŠJUNGTA)
Iššgaunamos spalvos lygis 2:
-2 iki +2
Soft 
(Neryškus) 
Naudojamas vaizdø 
fotografavimui su neryškiu 
fokusavimu per vis¹ vaizd¹.
Soft Focus (Švelnus fokusas): 
+1 iki +3
Shadow Blur (Šešëlio 
išplaukimas): 
OFF (IŠJUNGTA)/
ON (ÁJUNGTA)
K-r_OPM_LIT.book  Page 169  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM