Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
5
Blykstës naudojimas
Šiame skyriuje yra pateikiamos vidinës blykstës detalës 
naudojantis W fotoaparatu ir aprašyta kaip fotografuoti 
vaizdus, naudojantis išorine blykste. 
Blykstës charakteristikos kiekvienam 
ekspozicijos režimui  
.......................................... 190
Atstumas ir diafragma, 
naudojantis vidine blykste
  ................................ 194
Objektyvø suderinamumas 
su vidine blykste ....
............................................ 196
Išorinës blykstës naudojimas 
(ásigyjama atskirai) 
............................................. 198
K-r_OPM_LIT.book  Page 189  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM