Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
229
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Mažina iškraipymus ir šoninëms chromatines aberacijas pasireiškiaèias 
dël objektyvo savybiø.
  Iškraipymas
Iškraipymas yra reiškinys, kuriame pagrindinis vaizdas ir jo linijos 
iškraipytos. Iškraipymas atsiranda lengviau naudojant zoom objektyv¹ 
arba objektyv¹ su maža diafragma, ir sienos arba horizonto linijos 
atrodo išlenktos.
  Šoninës chromatinës oberacijos
Šoninës chromatinës oberacijos yra reiškinys, kuriame padidinimas 
ávaizdá skiriasi priklausomai nuo spalvos (bangos ilgio šviesos), 
kai vaizdas yra nufotografuotas, gali sukelti neryškø vaizd¹. 
Chromatines aberacijos atsiranda lengviau trumpesniu ždininio 
nuotoliu.
Læšio korekcija
Apatinis iškraipymas
Statinës iškraipymas
K-r_OPM_LIT.book  Page 229  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM