Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
236
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
3
Naudokite e-disk¹ pasirinkti 
cross processed vaizd¹.
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23) pasirinkite 
[Save as Favorite 1] (Mëgstamas) , [Save as Favorite 2] 
(Mëgstamas) ar [Save as Favorite 3] (Mëgstamas) ir 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pasirinkto vaizdo nustatymai išsaugomi [Favorite 1-3] (Mëgstamas).
5
Paspauskite 
3 mygtuk¹ dukart baigti išsaugojim¹.
100-0001
100-0001
1
1
MENU
Save as Favorite 3
Save as Favorite 2
Save as Favorite 1
Saves this image's Cross
Saves this image's Cross
Processing settings
Processing settings
Cancel
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 236  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM