Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
8
Vaizdø apdorojimas
Šiame skyriuje yra aprašyta kaip apdoroti nufotografuotus 
vaizdus ir RAW vaizdø redagavimas.
Vaizdo dydžio pakeitimas .................................. 272
Vaizdø apdorojimas su skaitmeniniais 
filtrais ...
............................................................... 275
RAW vaizdø apdorojimas  .................................. 282
K-r_OPM_LIT.book  Page 271  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM