Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
276
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
Base Parameter Adj 
(Pagrindiniø 
parametrø 
nustatymas)
Parametrø keitimas 
norint sukurti 
pageidaujam¹ vaizd¹.
Šviesumas: -8 iki +8
Ásotinimas: -3 iki +3
Atspalvis: -3 iki +3
Kontrastas: -3 iki +3
Aštrumas: -3 iki +3
Monochrome 
(Vienspalvis)
Sukuriamas vienspalvis 
vaizdas, kuris atrodo 
kaip juodai balta 
fotografija.
Filtro efektas OFF (IŠJUNGTA)/
Red (Raudona)/Green/Mëlyna/
[Infrared Filter] (Infraredinis 
filtras)
Tonavimas (B-A): 7 lygiai
Color (Spalvotas)
Vaizdui yra pridedamas 
spalvø filtras. Pasirinkite 
iš 18 filtrø (6 spalvø × 
3 atspalviø).
Spalvotas: Red (Raudona)/
Magenta (Rausvai raudona)/
Mëlyna/Cyan (Žalsvai mëlyna)/
Green/Geltona
Spalvos intensyvumas: Šviesus/
Standartinis/Tamsus
Extract Color 
(Spalvø išplëtimas)
Naudojamas specifinës 
spalvos išplëtimui 
ir vaizdo fotografavimui 
juodai ir baltai.
Išgauta spalva 1: Red 
(Raudona)/Magenta (Rausvai 
raudona)/Mëlyna/Cyan (Žalsvai 
mëlyna)/Green/Geltona
Iššgaunamos spalvos lygis 1: 
-2 iki +2
Išgauta spalva 2: Red 
(Raudona)/Magenta (Rausvai 
raudona)/Mëlyna/Cyan (Žalsvai 
mëlyna)/Green/Geltona/
OFF (IŠJUNGTA)
Iššgaunamos spalvos lygis 2: 
-2 iki +2
Soft (Neryškus)
Naudojamas vaizdø 
fotografavimui 
su neryškiu fokusavimu 
per vis¹ vaizd¹.
Soft Focus (Švelnus fokusas): 
+1 iki +3
Šešëlis: OFF/ON
Filtro pavadinimas
Efektas
Parametras
K-r_OPM_LIT.book  Page 276  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM