Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
9
Papildomos informacijos 
keitimas
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip pakeisti fotoaparato 
nustatymus.
Kaip naudotis nustatymø meniu ....................... 290
Nustatykite datos ir laiko parodymus, 
o taip pat pasirinkite atvaizdavimo 
format¹ .
............................................................... 294
Maitinimo pasirinkimas  ..................................... 308
Nustatant Fotografo informacija ....................... 310
K-r_OPM_LIT.book  Page 289  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM