Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
298
Pap
ildom
os infor
m
acij
o
k
e
iti
m
as
9
Pasaulio laiko s¹rašas Miestai
Regionas
City (Miestas)
Regionas
City (Miestas)
Šiaurës 
Amerika
Honolulu
Afrika/Vakarø 
Azija
Dakar (Dakaras)
Anchorage (Anèorai)
Algiers (Alžyras)
Vancouver (Vankuveris)
Johannesburg (Johanesburgas)
San Francisco (San Franciskas)
Istanbul (Stambulas)
Los Angeles (Los Andželas)
Cairo (Kairas)
Calgary (Kalgaris)
Jerusalem (Jeruzalë)
Denver (Denveris)
Nairobi (Nairobis)
Chicago (Èikaga)
Jeddah (Džedahas)
Miami (Majamis)
Tehran (Teheranas)
Toronto (Torontas)
Dubai (Dubajus)
New York (Niujorkas)
Karachi (Karakasas)
Halifax (Halifaksas)
Kabul (Kabulas)
Centrinë ir 
Pietø Amerika
Mexico City (Meksikas)
Male (Malis)
Lima
Delhi (Delis)
Santiago (Santjagas)
Colombo (Kolombas)
Caracas (Karakasas)
Kathmandu (Katmandu)
Buenos Aires (Buenos Airës)
Dacca (Daka)
Sao Paulo (San Paulas)
Rytø Azija
Yangon (Honkongas)
Rio de Janeiro (Rio de Žaneiro)
Bangkok (Bankokas)
Europa
Lisbon (Lisabona)
Kuala Lumpur (Kvala Lumpûras)
Madrid (Madridas)
Vientiane (Vietnamas)
London (Londonas)
Singapore (Singapûras)
Paris (Paryžius)
Phnom Penh (Phnompenis)
Amsterdam (Amsterdamas)
Ho Chi Minh (Hošiminas)
Milan (Milanas)
Jakarta (Džakartas)
Rome (Roma)
Hong Kong (Honkongas)
Copenhagen (Kopenhaga)
Beijing (Bejingas)
Berlin (Berlynas)
Shanghai (Šanchajus)
Prague (Praha)
Manila
Stockholm (Stokholmas)
Taipei (Taibëjus)
Budapest (Budapeštas)
Seoul (Seulas)
Warsaw (Varšuva)
Tokyo (Tokijas)
Athens (Atënai)
Guam (Guamas)
Helsinki (Helsinkis)
Moscow (Maskva)
K-r_OPM_LIT.book  Page 298  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM