Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
31
  Detalios informacijos ekranas
Paspauskite keturkryptá selektoriø (23) norëdami perjungti puslapius.
P
09/09/2010 10:00AM
09/09/2010 10:00AM
100-0001
1/
2000
AF.A
12
M
G2
200
ISO
24mm
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
JPEG
AdobeRGB
A1
F2.8
F2.8
+1.5
-0.5
100-0001
100-0001
DR
DR
200
200
G2
MONO
Movie
10min10sec
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
A1
OFF
OFF
3
2
2
2
3
4
5
4
34
35 36
37
13 38
5
6
30
7
8
9
10 11
12 13 14 15
18
19
19
17
16
20
23
23
24
24
25
26
27
28
29
27
25
26
29
31
30
31
33
32
32
21
22
1
4
5
39
40
41
39
1
Puslapis 1
Nejudamas vaizdas
Judami vaizdai
Nejudamas vaizdas / Judami vaizdai
Puslapis 2
2
3
2
3
K-r_OPM_LIT.book  Page 31  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM