Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
323
P
rij
ungi
mas
 prie
kom
p
iute
rio
10
3
Spragtelëkite [PENTAX Digital 
Camera Utility 4].
Windows sistemai, pereikite 
prie žingsnio 4.
Macintosh sistemai, sekite 
instrukcijas.
4
Išrinktajame kalbø pasirinkèiø 
lange pasirinkite 
pageidaujam¹ kalb¹ 
ir spragtelëkite [OK].
5
Kai pasirodo [InstallShield 
Wizard] pasirinkimo ekranas, 
spauskite [Next] mygtuk¹.
Sekite instrukcijas tolimesniam 
žingsniui.
K-r_OPM_LIT.book  Page 323  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM