Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
340
Pried
a
s
11
Funkcijos suderinamos, naudojant 
ávairius objektyvus
Prie šio fotoaparato galima pritvirtinti DA, DA L ir FA J objektyvus 
ir D FA/FA/F/A objektyvus, kurie diafragmos žiede turi s (Auto) padëtá 
ir gali bûti naudojami su gamyklinëmis nuostatomis. Išsamesnë 
informacija apie kitus objektyvus ir D FA/FA/F/A objektyvus, kuriø 
diafragmos žiedas nustatytas á kit¹ padëtá, nei s yra pateikta „Pažymëta 
[22. Using Aperture Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu)“ (342 psl.).
z : Funkcijos galimos, kai diafragmos žiedas nustatytas á s padëtá.
# : Kai kurios funkcijos ribotos.
×  : Funkcijos yra negalimos.
Objektyvas
[Mount type]
 (Apsodo tipas)
Funkcija
DA
DA L
D FA
FA J
FA 
A
M
P
[K
AF
]
[K
AF2
]
[K
AF3
]
[K
AF
]
[K
AF2
]
[K
AF
]
[K
A
]
[K]
Autofokusavimas
(Tik objektyvas)
(Su AF adapteriu 1.7×) 
z
z
z
 
#
*8
#
*8
Rankinis fokusavimas
(Su fokuso indikatoriumi) 
*2
(Su matiniu laukeliu)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Quick-Shift Focus Sistema
 
#
*5
×
×
×
×
Penki AF taškai/Vienuolika AF taškø
z
z
z
 
#
*8
×
Daugiasegmentinis matavimas
z
z
z
z
×
e (Program (Programuojamas režimas)) 
režimas
z
z
z
z
 
#
*9
K (Sensitivity Priority (Jautrumo 
prioritetas)) režimas
z
z
z
z
 
#
*9
b (Shutter Priority (Išlaikymo prioritetas)) 
režimas
z
z
z
z
 
#
*9
c (Aperture Priority (Diafragmos 
prioritetas)) režimas
z
z
z
z
 
#
*9
a (Manual (Rankinis)) režimas
z
z
z
z
#
P-TTL automatinë blykstë 
*3
z
z
z
z
×
K-r_OPM_LIT.book  Page 340  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM