Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
362
Pried
a
s
11
Techniniai duomenys
Modelio aprašymas
Tipas
Skaitmeninis SLR fotoaparatas su TTL autofokusavimo 
sistema, automatinës ekspozicijos sistema ir su vidine P-TTL 
išslenkanèia blykste
Objektyvo apsodas
PENTAX K
AF2
 bajoneto gaubtas (AF s¹saja, objektyvo 
informaciniai kontaktai, K-gaubtas su maitinimo kontaktais)
Suderinami 
objektyvai
K
AF3
, K
AF2
 (nesuderinama su motorizuoto transfokavimo 
funkcija), K
AF
, K
A
 jungties objektyvai
Vaizdo fotografavimo árenginys
Vaizdo jutiklis
Pagrindinis spalvø filtras, CMOS, Dydis: 23.6 × 15.8 (mm)
Efektyvûs vaizdo 
elementai
Apytikriai 12.4 milijonø vaizdo elementø
Viso vaizdo elementø Apytikriai 12.9 milijono vaizdo elementø
Dulkiø pašalinimas
SP dengimas ir CMOS jutiklio veiksmai su dulkiø perspëjimo 
funkcija
Jautrumas 
(Standartinis išëjimo 
jautrumas) 
AUTO/200 iki 12800 (EV žingsniai gali bûti 1 EV, 1/2 EV,
ar 1/3 EV), išplëstinis ISO 100 iki ISO 25600. Iki ISO 1600 
h režime.
Vaizdo stabilizatorius
Tipas
CMOS vaizdo sensoriaus judëjimas
Efektyvus 
kompensavimo lygis
Iki 4 EV (priklauso nuo naudojamo objektyvo tipo 
ir fotografavimo s¹lygø)
Bylos formatai
Failo formatas
RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.21), DCF2.0 
Raiška
JPEG: E (4288 × 2848 vaizdo elementø), J (3936 × 2624 
vaizdo elementø), P (3072 × 2048 vaizdo elementø), 
i (1728 × 1152 vaizdo elementø) 
RAW: E (4288 × 2848 vaizdo elementø)
Kokybës lygis
RAW (12bit): PEF, DNG JPEG: C (Geriausia), D 
(Geresnë), E (Gera), RAW + JPEG lygiagretus fotografavimas
Spalvø paletë
sRGB/AdobeRGB
Duomenø laikmena
SD/SDHC atminties kortelë 
Saugojimo aplankas
Data (100_1018, 100_1019...)/PENTX (100PENTX, 101PENTX...)
K-r_OPM_LIT.book  Page 362  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM