Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
363
Prie
das
11
Vaizdo ieškiklis
Tipas
Penta-mirror vaizdo ieškiklis
Apimtis (FOV)
Apytikr. 96%
Artinimas
Apie 0,85× (50 mm F1.4 · 
)
Atstumas nuo akies
Apie 19,1 mm (nuo vaizdo ieškiklio), Apie 21,6 mm 
(nuo objektyvo centro)
Vaizdo ieškiklio 
ryškumo reguliatorius 
Apytikriai -2,5 to +1,5m
-1
Fokusavimo ekranas Naturalus-Švieus-Matinis II fokusavimo ekranas
Tiesioginë peržiûra
Tipas
TTL metodas naudojant CMOS jutiklá
Fokusavimo 
mechanizmas
Kontrasto atpažinimas + Veido atpažinimas, Kontrasto 
atpažinimas, Fazës atitikimas
Ekranas
Vaizdo laukas apie 100%, didinimo vaizdas 
(
= režimai: 2×, 4×, 6×/\ režimas: 2×, 4×, 6×, 8×, 10×), 
Tinklelis (4 × 4 Tinklelis, Golden skyrius, skalës ekranas), 
Šviesaust/tamsaus ploto áspëjimas, Histograma
LCD Skystøjø kristalø ekranas
Tipas
Plataus kampo TFT splavotas LCD
Size (Matmenys)
3.0 coliai
Taškai
Apie 921,000 taškø
Reguliavimas
Šviesumo ir spalvø reguliavimas
Peržiûra
Tipas
Optiinë peržiûra ir skaitmeninë peržiûra (gali bûti priskiriamas 
| mygtukui iš meniu)
Baltos spalvos balansas
Auto
TTL metodas naudojant CMOS jutiklá
Išankstinis
Daylight (Saulës šviesa), Shade (Šešëlis), Cloudy 
(Debesuota), Fluorescent Light (Liuminescenciniø lempø 
apšvietimas) (
D: Daylight Color (Dienos šviesos spalva), 
N: Daylight White (Dienos šviesos baltumas), W: Cool White 
(Šaltas baltumas), 
L: Warm White (Šiltas baltumas)), Tungsten 
Light (Kaitriniø lempø šviesa), Blykstë, f, Manual (Rankinis)
Rankinis
Konfigûracija naudojant ekran¹ 
Tikslus reguliavimas
Reguliuojamas ±7 žingsniais A-B ašyje ar G-M ašyje
K-r_OPM_LIT.book  Page 363  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM